Vurderingskriterier for skimmelsvampevækst ved syn og skøn

Nu kommer der en ny SBI-anvisning om skimmel, men bliver vi mere sikre i vores vurdering på grund af det?

Beskrivelse

Der kommer nu i september en ny anvisning om skimmel fra SBI og vi vil derfor prøve at belyse hvad det får for betydning for vurdering af skimmelsvampeforekomst i syn og skønssager. De gamle anvisninger 204 og 205 udgår, men byg-erfa-bladet om skimmel består ind til videre. Den nye anvisning medtager vurderingskriterier for de forskellige analysemetoder og det gør det ikke mindre kompliceret.

Vi har på det seneste set en del sager med skimmel under nye gulve med plastfolie direkte mod beton eller mod EPS-beton og disse sager vil blive brugt som eksempel.

Der er stadig ingen grænseværdier for skimmel og derfor er det stadig en vurdering i hver enkelt sag om skimmelvæksten har et omfang eller er af en type som gør at folk skal genhuses.

Ofte bliver skønsmanden jo spurgt, om folk skal flytte ud eller kan blive boende, og det kan have vidtrækkende økonomisk konsekvens at rykke folk ud af deres bolig.

På mødet vil vi se på det fra en teknisk og juridisk synsvinkel.

Foredragsholder er Erik Brandt, som har været medforfatter til den nye anvisning og advokat Simon Heising, som har en masse sager med skimmel. Desuden er der et indlæg fra en skønsmand om sager med gulve.

Ordstyrer er Tommy Bunch-Nielsen.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

På grund af Corona har vi et ekstra stort lokale så vi kan sidde med god afstand

Hvornår

Torsdag d. 03. september 2020

Kl. 19:00 – 21:00
Gratis

 

Pris

Firmamedlem 0 kr.
Medlem af arrangør 0 kr.
Ledig 0 kr.
Medlem 0 kr.
Seniormedlem 0 kr.
Studiemedlem 0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 02. september 2020

Kl. 23:55

 

Antal pladser

70

 

Ledige pladser

10

Arrangementsnr.

337629

 

Arrangør

IDA Syn og skøn