Relevante links

Uddannelse og relevante kurser:

https://www.molio.dk/kurser/syn-og-skoen

(Der gives 10 % rabat til medlemmerne af IDA Syn og Skøn)

Tjekliste for syn og skønsmænd: (Voldgift)

Retningslinjer for syn og skønsmænd

Huskeliste for skønsmænd

Relevant litteratur:

Syn og skøn i praksis, Frederik Bue Johnsen
https://www.molio.dk/boeger/syn-og-skoen-i-praksis

Syn og skøn – sagkyndig bevisførelse, Erik Hørlyck
https://www.molio.dk/boeger/syn-og-skoen-sagkyndig-bevisfoerelse

 

Møder i Voldgiftsnævnet: (voldgift.dk)

Møder for skønsmænd 2020

For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2020 en række møder for skønsmænd.

Der afholdes 4 informationsmøder for nye skønsmænd (fra kl. 13 – 16). Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Møde 1. 5. marts 2020 i København (VBA)
Møde 2. 9. juni 2020 i Odense
Møde 3. 27. august 2020 i København (VBA)
Møde 4. 22. oktober 2020 i Aarhus NB: kl. 9:30-12:30

Der afholdes 2 dialogmøder med drøftelse af nyheder og udfordringer
Møde A. 26. maj 2020 kl. 13.00-16.00 i København (VBA)
Møde B. 22. oktober 2020 kl. 13.30-16.30 i Aarhus

Tilmelding kan foretages her.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Andre relevante links:

Danmarks Domstole
www.domstol.dk

Byggeriets Ankenævn
www.byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn
www.hvranke.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer
www.el-vvs-anke.dk

Mediationsinstituttet
www.mediationsinstituttet.com

Voldgiftsinstituttet
www.voldgiftsinstituttet.dk

ICC-International Chamber of Commerce
www.iccwbo.org

FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
www.fidic.org