Beskrivelse

Manglende indsigt i forskellige byggematerialers egenskaber og fejl i forbindelse med murerarbejdets udførelse, udløser ofte skader/følgeskader, når murerarbejdet ikke udføres korrekt og når forskellige materialer sammenbygges, uden der er taget fornødent hensyn til disse forskellige materialers egenskaber.

Forskellige forståelser og opfattelser af, hvilke tilladelige tolerancer der gælder i forbindelse med murerarbejdets udførelse og forskellige opfattelser af, hvorledes disse tolerancer evt. skal tolkes, udløser ofte uenigheder og tvister parterne imellem, efter byggerierne er afleveret.

Bygningskonstruktør Torben Hvid Rasmussen fortæller i sit indlæg om revner i murværk, anbringelse af bærende stål i hule mure, manglende fyldte fuger og fugtforhold over vinduer mv., herunder vises der eksempler på hvilke skader, som ikke-korrekt udførelse af murerarbejdet kan medføre. Desuden vil Torben Hvid Rasmussen komme ind på og vise eksempler på tolerancer i forbindelse med udførelse af skalmure.

Ingeniør Keld Egholm giver indsigt i forhold som misfarvninger samt forvitringer/afskalninger i murværk og mørtelfuger mv., forhold der i reglen knytter sig til manglende/mangelfuld afdækning af facade murværket i forbindelse med murerarbejdets udførelse. Der vises eksempler på skader, der typisk optræder.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

 

Hvornår

Tirsdag d. 6. september 2021

Kl. 19:00 – 19:15

 

Pris

Firmamedlem 0 kr.
Medlem af arrangør 0 kr.
Ledig 0 kr.
Medlem 0 kr.
Seniormedlem 0 kr.
Studiemedlem 0 kr.

Tilmeldingsfrist

 

 

Antal pladser

50

 

Arrangementsnr.

341420

 

Arrangør

IDA Syn og skøn

 

 

Præsentationer til download

Torben Hviid Rasmussen

Keld Egholm