Der er snart tagterrasser i alle byggerier, og i mange tilfælde er de projekteret eller udført forkert, så det medfører mange syns- og skønssager.

Beskrivelse

I mange boligbyggerier er der tagterrasser på flere niveauer. og da der samtidig skal være niveaufri adgang, opstår der let problemer med inddækninger mod facaderne. Rækværker skal fastgøres til konstruktionen og sceptrene skal inddækkes, hvilket kan udføres på mange kreative måder, men de er ofte utætte alligevel.

Det bliver mere og mere almindeligt at vælge træbeklædning på terrassen fremfor fliser, og det medfører mange diskussioner om kvaliteten af træbeklædningens udførelse. Hvilket træsorter kan anvendes, og hvad er rimelige krav til finish’en?

Der er generelt et stigende antal syns- og skønssager omkring tagterrasser på grund af utætheder og på grund af utilfredshed med kvaliteten af belægningerne.

Program:

16.00 – 16.10 Velkomst

16.10 – 16.55 Opbygning af tagterrasser og udformning af detaljer. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

16.55 – 17.10 Pause med kaffe og kage

17.10 – 17.30: Brandforhold. Tommy Bunch-Nielsen og Benny Lillelund

17.30 – 18.00: Træbeklædninger – valg af materialer og udførelse. Benny Lillelund

Materialer til download

Tagterrasser

Tagterrasser IDA 2020