Skønsmandsfagligt arrangement den 2. maj 2022 vedr. retternes og voldgiftsnævnets håndtering af skriftligheden, med deltagere fra begge disse institutioner.

Generel beskrivelse af arrangement

Voldgiftsnævnet kommer med en ny portal til håndtering af dokumenter i forbindelse med bl.a. syn og skøn. I dag fremsendes dokumenterne på forskellige mail og det kan være svært at holde styr på om man har fået det hele.

Fremover vil alt ligge på en portal, hvor man kan logge ind og få overblik over alle dokumenter.

Det skulle nødigt blive lige så besværligt som min retssag og den tilhørende blanket til syn og skøn, og vi vil derfor også diskutere, hvordan dette system kunne forbedres.

Endelig er der sket en udvikling, hvor skønsmændene bliver bedt om omfattende registreringer, og vi må diskutere hvor grænsen for skønsmandens arbejde ligger.

Program

19.00-19.05 Velkomst ved Tommy Bunch-Nielsen.

19.05-20.00 Præsentation af Voldgiftsnævnets nye portal og krav til erklæringer mv. ved Lene Ahlmann-Ohlsen.

20.00-20.15 Pause.

20.15-20.40 Diskussion af Civilretternes blanket til syn og skøn og minretssag.dk

20.40-21.00 Diskussion af omfanget af undersøgelser og registreringer som kan inddrages i syn og skøn.

Materialer til download

Præsentation (PDF)