Indkaldelse til den årlige generalforsamling i IDA Syn & Skøn

Beskrivelse

Generalforsamling holdes for foreningens medlemmer.

Dagorden i overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen holdes der på sædvanlig vis medlemsmøde, hvor emnet er tolerancer, herunder udførelseskrav og entreprisegrænser. Læs mere og tilmeld dig her.

OBS: Du vil få besked hurtigst muligt, hvis nye anvisninger fra sundhedsmyndighederne betyder ændringer i tid, sted og deltagerantal for arrangementet.