Afløbsinstallationer – hvor er der typisk fejl, hvordan undersøges installationerne.

  • Renoverede installationer
  • Udluftninger
  • UV-nedløb
  • Omfangsdræn

Foredragsholdere:
Evt. Inge Faldager fra Rørcentret, Tom Ewers, Tommy

Morten arrangerer

Mere info følger…